Social Media
  • Bezoek ons op Facebook

Veldoven (ca. 1872)

De veldoven is gelegen aan de Ooijse Bandijk in het natuurreservaat De Groenlanden. Het betreft het oudste type oven in de baksteenindustrie en de laatste van zijn soort in de gemeente Ubbergen. Van de veldoven zijn restanten van de wanden bewaard gebleven. De muren zijn ca. 20 m lang, 1,30 m dik en ca. 5 m hoog. De afstand tussen beide muren bedraagt circa 15 meter. In de ovenwanden zijn op maaiveldhoogte acht door een dubbele segmentboog afgesloten stookgaten aanwezig. Door de stookgaten werd met lange schoppen brandende turf naar binnen gegooid. In de oven werden de stenen zodanig gestapeld, dat er stookgangen overbleven. De bovenkant van de gestapelde stenen werd afgedekt met plaggen.

De oven had geen dak; de vier balkinleggaten aan de bovenkant van de muren zijn aangebracht ten behoeve van een plat dak dat de oven afdekte toen hij een nieuwe bestemming kreeg als opslagplaats.


Geschiedenis

De veldoven werd gebouwd bij de stichting in 1872 van steenfabriek De Groenlanden door Robert Janssen uit Nijmegen en Frans van de Loo uit Doornenburg. De oven was tot 1900 in gebruik. In 1972 is de NV Steenfabrieken v/h Robert Janssen gesloten, waarna de fabriek werd gesloopt en het terrein gesaneerd.

Op het voormalige fabrieksterrein zijn nog diverse andere herinneringen aan de steenfabricage aanwezig; restanten van de ringoven, die de veldoven opvolgde (thans met aarde bedekt), het voormalige tasveld (een gecementeerde plaats) waar de bakstenen werden opgetast en de aanlegsteiger aan de Waaloever waarlangs de stenen werden afgevoerd. Ten zuiden van de veldoven liggen aan de binnenzijde van de Ooijse Bandijk drie rijen arbeiderswoningen uit het begin van de 20e eeuw. Zij werden gebouwd voor de arbeiders van steenfabriek De Groenlanden.


Voor de restauratie
Voor de restauratie
Na de restauratie
Na de restauratie