Social Media
  • Bezoek ons op Facebook

Bruggat aan de Spruitenkamp (ca. 1940)

De dijkdoorgang of het "bruggat"is aangebracht in een middeleeuws dijkdeel dat naar het aangrenzende perceel Spruitenkamp wordt genoemd. De dijkdoorgang is circa 2,40 breed en circa 3 m hoog. De beide grondkerende wanden zijn gemetseld op trapsgewijs verzwaarde funderingen. De wanden lopen schuin met de dijktaluds op en zijn aan de bovenzijde (de dijkkruinhoogte) met elkaar verbonden door een betonnen plaat waarop het wegdek is aangebracht. Aan weerszijden zijn balustrades opgemetseld die eindigen in een rollaag. De wanden van de doorgang hebben aan beide kanten van de dijk sponningen waarin bij overstromingsgevaar schotbalken kunnen worden geschoven. Achter deze sponningen bevinden zich steunberen.


Geschiedenis

Het bruggat was bedoeld voor het doorlaten van een smalspoor waarover treintjes klei vervoerden naar steenfabriek De Ooij, die meer naar het noordoosten lag, achter de Erlecomsedam. Het terrein in de nabijheid van de doorgang, met waterplassen en verdiepte weilanden tussen wallen - voormalige kleiputten -, is sterk geaccidenteerd. Dit laat zien dat hier vroeger klei gewonnen is. De wallen in het terrein vormden de dijken waarover de smalsporen liepen.


Bruggat
Viaduct voor smalspoor; nu in gebruik als doorgang voor koeien.